SELECT * FROM ikea_banners WHERE status='1' AND position='top' AND (idaffiliate='-1' OR idaffiliate='-1') AND (tag='' OR tag='san-pham') AND (lang='' OR lang='vn') ORDER BY orders desc, datepost

BÀN ĐIỆN THOẠI-TỦ ĐẦU GIƯỜNG

Bàn Sofa hoặc tủ đầu giường.
1,500,000VND

Mã: SOF005

Đơn vị tính:

Ghi chú:

Số lượng hiện có: 2 (Kho Vinhome: 2)

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm bổ sung

  • BÀN SOFA - chân Inox và mặt gỗ sơn trắng.
  • BÀN SOFA - Bàn Sofa gỗ sơn nhựa trắng, outdoor
  • BÀN SOFA - Bàn Sofa sắt sơn tĩnh điện có 2 màu trắng và đỏ, Size: L700 x W420 x H350mm
  • BÀN SOFA - Bàn Sofa sắt sơn tĩnh điện có 2 màu trắng và đỏ, Size: L700 x W420 x H350mm
  • TỦ ĐẦU GIƯỜNG - Tủ 2 hộc kéo với chất liệu MFC. Size: L 400 x W400 x H550mm

Sản phẩm cùng loại

  • BÀN SOFA - chân Inox và mặt gỗ sơn trắng.
  • BÀN SOFA - Bàn Sofa gỗ sơn nhựa trắng, outdoor
  • BÀN SOFA - Bàn Sofa gỗ và mặt kính cường lực, Size: D750 x H450mm
  • BÀN SOFA - Bàn Sofa sắt sơn tĩnh điện có 2 màu trắng và đỏ, Size: L700 x W420 x H350mm